دورهاي فرايند اموزشي مديريت بازاريابي ومديريت بربازار

ايده ال  ماكو نه فقط  نيازهاي مصرف كنندگان  بلكه خط مشي  رقبا    رانيز بايد مورد بررسي قراردهد و با تجزيه تحليل عملكردها رقيب وپيدا كردن رقبا اصلي و نقا ط ضعف و قوت آنها و الگو هاي وا كنشي انهارا تا انجا كه مقدور باشد مورد ارزيا بي قرار دهد ودر پايان رقباي كه بايد به آنها حمله كرد  و آنهاي كه بايد از آنها دوري جست .كه خوشبختانه در حال حا ضر  رقيبي  به اين قد و اندازه موجود نمي باشد .حال با تفكر و عمليات تاكتيكي تا انجا كه ممكن  است  از رقبا ي خود  اطلا عات  چمع اوري  مي كنيم و دائما  محصولات  قيمتها  كانا لها ي  توزيع كالا و تبليغات پيشبردي خود را با رقباي نزديك مقا يسه كنيم   و براي تخمين اندازه فعلي  بازاربايد  كا لاهاي  رقيب را بشنا سيم  و  بر آوردي ا زفروش بدست  اوريم ونسبت به بزرگ و كافي بودن  حجم  اين  بازار اطمينان  حا صل  كنيم.از فرصتهاي  نيكو و  اطلاعات  كه  همزمان  ميرسند  نها يت استفاده را كنيم  به كژرويها ي  خود توجه  كنيم و انها را تصحيح كنيم تمام كاركنان شركت علاوه بر مهارت بايد   نگرش  درستي   داشته  باشند   وبا  اين نگرش  كه  چگونه  امروز را بهتر از ديروز  و فردا را  بهتر از امروز فعاليت كنند رهنمون نمود.براي حفظ مشتري علاوه بر اينكه مزاياي را برايش تدارك مي بينيم  فرا تر نگاه كنيم و انها را مسرور كنيم و بااين كار توليد مشتر ي كنيم .
اطلاعات تماس با ما
آدرس: تهران ، میدان ولیعصر، ابتدای ضلع جنوبی بلوار کشاورز، پلاک 22، طبقه 5
تلفن: 02188899776
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت ایده آل ماکو می باشد .